Kontakt

Medzinárodné laserové centrum je súčasťou CVTI SR a nachádza sa v Bratislave v areáli Mlynskej doliny v Karlovej Vsi.

Korešpondenčná adresa

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)
Lamačská cesta 7315/8A
811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Telefón

+421 2 65421385
+421 2 65421575

Fax

+421 2 65423244

Email

ilc@cvtisr.sk

Adresa

Medzinárodné laserové centrum
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika


View ILC in a larger map