Faktúry v roku 2018

Faktúra Dodávateľ Ičo Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
0001 Edenred Slovakia, s r.o. 31328695 1,127.45 Eur stravné poukážky
0002 SECURITON Servis,spol.s r.o. 35693835 361.48 Eur monitorovanie objektu
0003 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913 48.00 Eur nájom nebytových priestorov
0004 SK-NIC,a.s. 35698446 24.00 Eur doména roksvetla, photonicsluster
0005 Edenred Slovakia, s r.o. 31328695 1,651.40 Eur stravné poukážky
0006 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur služby BOZP, PO
0007 SK-NIC,a.s. 35698446 24.00 Eur doména nanonet
0008 Orange Slovensko, a.s. 35697270 42.00 Eur paušálny poplatok
0009 Združenie používateľov SANET 17055270 33.00 Eur členský poplatok SANET
0010 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.11 Eur telefón a fax
0011 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 173.05 Eur plyny na lab. účely
0012 SECURITON Servis,spol.s r.o. 35693835 29.28 Eur výjazd BS
0013 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 55.00 Eur školenie
0014 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 224.16 Eur RTVS ročné predplatné
0015 Ajfa + avis s.r.o. 31602436 54.90 Eur publikácia
0016 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur služby BOZP,PO
0017 Sigma-Aldrich spol.s r.o. 44613385 146.34 Eur chemikálie na labor. účely
0018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 25.00 Eur časopis
0019 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.53 Eur telefón a fax
0020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0021 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur služby BOZP, PO
0022 Edenred Slovakia, s r.o. 31328695 1,492.34 Eur stravné poukážky
0023 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 321.28 Eur laborat. zariadenie
0024 SECURITON Servis,spol.s r.o. 35693835 29.28 Eur bezpečnostné služby
0025 Peter Šesták-KANPEX 11891581 687.92 Eur kancelársky materiál
0026 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 96.00 Eur Verejná správa SR
0027 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0028 Magion system, a.s. CZ25872818 482.70 Eur infor. systém MaP
0029 Magion system, a.s. CZ25872818 482.70 Eur infor. systém Účtovníctvo
0030 Farnell element14 GB169680322 77.29 Eur laboratórne pomôcky
0031 ION-TOF GmbH DE814795257 411.00 Eur laboratórne pomôcky
0032 Vakuum servis s.r.o. CZ26793075 160.00 Eur laboratórne pomôcky
0033 stravné poukážky 31328695 1,707.54 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0034 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0035 doména mlc.sk, 2018,2019 35698446 24.00 Eur SK-NIC,a.s.
0036 telefón a fax 35763469 74.81 Eur Slovak Telekom a.s.
0037 refundácia prev. nákl. I/Q/18 00397687 257.44 Eur Slovenská technická univerzita
0038 chemikálie na laborat. účely 35848189 208.08 Eur Lambda Life a.s.
0039 chemikálie na labor. účely 44613385 103.95 Eur Sigma-Aldrich spol.s r.o.
0040 monitorovanie objektu 35693835 361.48 Eur SECURITON Servis,spol.s r.o.
0041 oprava notebooku 35770252 339.60 Eur SWISS spol. s r. o.
0042 letenka 31398081 391.00 Eur GLOBAMERIKA, s.r.o.
0043 Legislatívne zmeny v MaP agende 36287229 55.00 Eur EDOS-PEM s.r.o.
0044 APCOM 2018, 31795528 210.00 Eur Spolok absolventov a priateľov FEI STU
0045 APCOM 2018, 31795528 370.00 Eur Spolok absolventov a priateľov FEI STU
0046 refundácia prev. nákl. I/Q/18 00397687 7,169.95 Eur Slovenská technická univerzita
0047 plyny na lab. účely 00685852 27.54 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0048 ADEPT 2018, 42185254 490.00 Eur Nadácia Pronamos
0049 ADEPT 2018, 42185254 380.00 Eur Nadácia Pronamos
0050 ADEPT 2018, 42185254 380.00 Eur Nadácia Pronamos
0051 ADEPT 2018, . 42185254 490.00 Eur Nadácia Pronamos
0052 ADEPT 2018, 42185254 490.00 Eur Nadácia Pronamos
0053 chemikálie na laborat. účely 31625444 21.12 Eur CENTRALCHEM, s.r.o.
0054 plyny na lab. účely 00685852 85.61 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0055 letenka, 31398081 636.00 Eur GLOBAMERIKA, s.r.o.
0056 paušálny poplatok 35697270 46.50 Eur Orange Slovensko, a.s.
0057 stravné poukážky 31328695 1,707.54 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0058 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0059 telefón a fax 35763469 74.83 Eur Slovak Telekom a.s.
0060 plyny na lab. účely 00685852 221.78 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0061 VIII. Slovenské biofyzikálne sympózium 00397768 139.00 Eur Univerzita P.J.Šafárika
0062 letenka, 36667234 330.00 Eur Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o.
0063 plyny na lab. účely 00685852 120.55 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0064 Ochrana osobných údajov školenie 36287229 69.00 Eur EDOS-PEM s.r.o.
0065 lekárska prehliadka 35681462 442.62 Eur Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
0066 FOTONIKA 2018 42185254 1,540.00 Eur Nadácia Pronamos
0067 ADEPT 2018, SPIE 42185254 139.00 Eur Nadácia Pronamos
0068 plyny na lab. účely 00685852 168.77 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0069 stravné poukážky 31328695 1,806.41 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0070 paušálny poplatok 35697270 46.50 Eur Orange Slovensko, a.s.
0071 pokuta IP Bratislava 00166367 1,700.00 Eur Inšpektorát práce Bratislava
0072 telefón a fax 35763469 73.99 Eur Slovak Telekom a.s.
0073 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0074 archivačná skriňa 46493000 321.28 Eur Kancelária 24h s.r.o.
0075 VIII. Slovenské biofyz. sympózium 35542918 120.00 Eur Slovenská biofyzikálna spoločnosť
0076 Zmeny v systéme ŠP školenie 36287229 87.00 Eur EDOS-PEM s.r.o.
0077 lekárska prehliadka 35681462 368.85 Eur Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
0078 Cestovné náhrady 36287229 69.00 Eur EDOS-PEM s.r.o.
0079 dusík kvapalný 00685852 77.46 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0080 dusík 00685852 45.38 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0081 paušálny poplatok 35697270 46.50 Eur Orange Slovensko, a.s.
0082 stravné poukážky 31328695 1,621.78 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0083 servis klimatizácie 47486449 720.00 Eur TOP SERVICES, s.r.o.
0084 lekárska prehliadka 35681462 73.77 Eur Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
0085 refundácia prev. nákl. II/Q/18 00397687 257.44 Eur Slovenská technická univerzita
0086 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0087 náhradný diel do kávovaru 34290630 81.65 Eur Jozef Ferko AV-EL mak.
0088 telefón a fax 35763469 75.64 Eur Slovak Telekom a.s.
0089 monitorovanie objektu 35693835 361.48 Eur SECURITON Servis,spol.s r.o.
0090 refundácia prev. nákl. II/Q/18 00397687 4,520.46 Eur Slovenská technická univerzita
0091 PC materiál pre prenos a arch. 35692715 313.72 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0092 stravné poukážky 31328695 1,452.11 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0093 paušálny poplatok 35697270 46.50 Eur Orange Slovensko, a.s.
0094 doména ilc.sk, 35698446 12.00 Eur SK-NIC,a.s.
0095 telefón a fax 35763469 74.72 Eur Slovak Telekom a.s.
0096 dusík kvapalný 00685852 27.54 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0097 plyny na lab. účely 00685852 243.94 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0098 refundácia PP, PUV 00397687 175.00 Eur Slovenská technická univerzita
0099 chemikálie na laborat. účely 31625444 127.68 Eur CENTRALCHEM, s.r.o.
0100 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0101 chemikálie na labor. účely 44613385 136.08 Eur Sigma-Aldrich spol.s r.o.
0102 licencia premium 35829036 94.80 Eur Ardaco, a.s.
0103 stravné poukážky 31328695 1,536.95 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0104 paušálny poplatok 35697270 46.50 Eur Orange Slovensko, a.s.
0105 lab. materiál 35692715 563.89 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0106 lab. materiál 35692715 30.11 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0107 poistné zamestnanca 31322051 17.40 Eur Union poisťovňa, a.s.
0108 všeobecný materiál 11891581 110.72 Eur Peter Šesták-KANPEX
0109 laboratórny materiál 35848189 122.40 Eur Lambda Life a.s.
0110 telefón a fax 35763469 77.83 Eur Slovak Telekom a.s.
0111 poistenie zamestnanca 31322051 30.00 Eur Union poisťovňa, a.s.
0112 poistenie zamestnanca 31322051 15.00 Eur Union poisťovňa, a.s.
0113 plyny na lab. účely 00685852 75.17 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0114 oprava riad. a napájacej jednotky 45503273 1,560.00 Eur M-D OUTDOOR TRADE s.r.o.
0115 CNC návrh a real. puzdra 45503273 2,290.00 Eur M-D OUTDOOR TRADE s.r.o.
0116 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0117 letenky VIE-Madrid a späť 31398081 810.00 Eur GLOBAMERIKA, s.r.o.
0118 Finančný spravodajca 2019 36750697 39.90 Eur TIRNA,vydavateľské družstvo
0119 stravné poukážky 31328695 1,621.78 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0120 plyny na lab. účely 00685852 80.04 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0121 poistenie zamestnanca 31322051 7.25 Eur Union poisťovňa, a.s.
0122 paušálny poplatok 35697270 46.60 Eur Orange Slovensko, a.s.
0123 refundácia prev. nákl. III/Q/18 00397687 257.44 Eur Slovenská technická univerzita
0124 clo, 31351603 103.45 Eur TNT Express Worldwide spol. s r.o.
0125 telefón a fax 35763469 76.45 Eur Slovak Telekom a.s.
0126 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0127 tonery 17318793 182.22 Eur COMERT s.r.o.
0128 monitorovanie objektu 35693835 361.48 Eur SECURITON Servis,spol.s r.o.
0129 Deň Fotoniky 2018 40224511 151.37 Eur Pavol Mikula – GASTROLine
0130 refundácia prev. nákl. III/Q/18 00397687 4,559.71 Eur Slovenská technická univerzita
0131 laboratórny materiál 51083523 1,672.80 Eur Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
0132 DRAK encyklopédia 34124705 72.00 Eur MzdyServis, s.r.o.
0133 plyny na lab. účely 00685852 136.15 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0134 laboratórny materiál 51083523 45.60 Eur Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
0135 poistenie zamestnanca 31322051 18.00 Eur Union poisťovňa, a.s.
0136 preprava 31351603 64.57 Eur TNT Express Worldwide spol. s r.o.
0137 stravné poukážky 31328695 1,791.44 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0138 paušálny poplatok 35697270 46.50 Eur Orange Slovensko, a.s.
0139 telefón a fax 35763469 75.82 Eur Slovak Telekom a.s.
0140 colný dlh 31340911 90.88 Eur INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.
0141 atramentová tlačiareň 45890714 519.55 Eur MakroFoto s.r.o.
0142 elektronická licencia 35692715 709.92 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0143 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0144 poistenie zamestnanca 31322051 63.36 Eur Union poisťovňa, a.s.
0145 spot. materiál, batérie 35692715 398.28 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0146 kanc. materiál, IT materiál 35692715 124.42 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0147 vystavenie importného JCD 31340911 14.40 Eur INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.
0148 spotrebný materiál 35848901 273.02 Eur ROIN s.r.o.
0149 SVS, 31748635 870.00 Eur Slovenská vákuová spoločnosť
0150 Záver roka 2018 školenie 36287229 87.00 Eur EDOS-PEM s.r.o.
0151 plyny na lab. účely 00685852 27.54 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0152 laboratórne zariadenie 35885815 214.36 Eur MANUTAN Slovakia s.r.o.
0153 chemikálie na labor. účely 51083523 47.02 Eur Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
0154 chemikálie a lab. pomôcky 31398294 426.08 Eur KVANT spol.s r.o.
0155 laboratórne pomôcky 31359825 240.19 Eur SARSTEDT spol. s.r.o.
0156 chemikálie na labor. účely 51083523 1,419.03 Eur Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
0157 oprava a údržba las. systému 31398294 3,500.00 Eur KVANT spol.s r.o.
0158 Predpis poistného na rok 2019 00151700 2,065.44 Eur Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
0159 chladnička jednodverová 17081815 118.88 Eur THS Kežmarok, s.r.o.
0160 PC materiál 35692715 2,003.68 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0161 všeobecný materiál 11891581 427.61 Eur Peter Šesták-KANPEX
0162 kancelársky materiál 11891581 436.58 Eur Peter Šesták-KANPEX
0163 kancelársky materiál 11891581 1,894.14 Eur Peter Šesták-KANPEX
0164 paušálny poplatok 35697270 44.50 Eur Orange Slovensko, a.s.
0165 PC materiál 35692715 231.42 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0166 rekonštrukcia labor. priestorov 50880977 1,200.00 Eur SkyBean s.r.o.
0167 plyny na lab. účely Neon 00685852 683.92 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0168 chemikálie na labor. účely 35768444 1,255.67 Eur BIOTECH s.r.o.
0169 stravné poukážky 31328695 1,891.24 Eur Edenred Slovakia, s r.o.
0170 servis kopírky 31331785 132.00 Eur RICOH Slovakia s.r.o.
0171 tonery 36276316 542.16 Eur INTO Slovakia s.r.o.
0172 pipety 36483095 99.24 Eur Fisher Slovakia, spol. s r.o.
0173 laboratórne zariadenie 31359825 126.67 Eur SARSTEDT spol. s.r.o.
0174 PC materiál 35692715 68.80 Eur AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
0175 oprava PC 36334651 253.00 Eur SIProgs, s.r.o.
0176 telefón a fax 35763469 75.53 Eur Slovak Telekom a.s.
0177 odborná literatúra 35812575 200.00 Eur Malé centrum, s.r.o.
0178 batérie 40469859 121.00 Eur Peter Adámek X DESIGN
0179 bezpečnost. služby BOZP PO 48107247 150.00 Eur Ing. Juraj Kováč
0180 nájom oceľových fliaš 2019 00685852 2,803.20 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0181 servis filtračného zariad. 40327132 90.00 Eur Milan Rusnačko
0182 striekačkové filtre 44984936 516.00 Eur AZ CHROM s.r.o.
0183 odborná literatúra 35812575 126.65 Eur Malé centrum, s.r.o.
0184 refundácia prev. nákl. IV/Q/18 00397687 257.44 Eur Slovenská technická univerzita
0185 refundácia prev. nákl. IV/Q/18 00397687 5,093.54 Eur Slovenská technická univerzita
0186 chemikálie na labor. účely 35768444 1,094.76 Eur BIOTECH s.r.o.
0187 chemikálie na labor. účely 35768444 262.80 Eur BIOTECH s.r.o.
0188 chemikálie na labor. účely 35768444 262.80 Eur BIOTECH s.r.o.
0189 laboratórny materiál 31398294 870.00 Eur KVANT spol.s r.o.
0190 refundácia PP, PUV 00397687 448.00 Eur Slovenská technická univerzita
0191 laboratórne pomôcky 35819022 393.60 Eur KRD molecular technologies, s.r.o.
0192 údržba labor. zariadenia 50880977 600.00 Eur SkyBean s.r.o.
0193 laboratórne pomôcky 36483095 161.88 Eur Fisher Slovakia, spol. s r.o.
0194 letenka 31398081 161.00 Eur GLOBAMERIKA, s.r.o.
0195 laboratórne pomôcky 35768444 183.26 Eur BIOTECH s.r.o.
0196 oprava vákuovej pumpy 35848189 1,180.80 Eur Lambda Life a.s.
0197 oprava HP mainframu 35848189 2,148.00 Eur Lambda Life a.s.
0198 oprava otočnej hlavice 45849030 610.00 Eur KONEK-CNC, s.r.o.
0199 laboratórne zariadenie 44860820 4,369.91 Eur Complete Solutions, s.r.o.
0200 vrátenie nevyč. FP 30797764 1,894.56 Eur Agentúra na podporu výskumu a vývoja
0201 optická justáž 31398294 2,400.00 Eur KVANT spol.s r.o.
0202 chemikálie na laborat. účely 46095969 400.80 Eur Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
0203 chemikálie na laborat. účely 31625444 370.12 Eur CENTRALCHEM, s.r.o.
0204 chemikálie na laborat. účely 35768444 262.80 Eur BIOTECH s.r.o.
0205 mikroskopický objektív 44860820 668.40 Eur Complete Solutions, s.r.o.
0206 telefón a fax 35763469 75.70 Eur Slovak Telekom a.s.
0207 paušálny poplatok 35697270 48.50 Eur Orange Slovensko, a.s.
0208 zmiešavač plynov 00685852 3,154.80 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0209 nájom oceľových fliaš 00685852 6.05 Eur Messer Tatragas, spol.s r.o.
0210 chemikálie na labor. účely 35768444 466.20 Eur BIOTECH s.r.o.
0211 ASDAM 2018, 42185254 385.00 Eur Nadácia Pronamos
0212 CSMS 242.71 Eur Československá mikroskopická společnost
0213 CSMS 242.70 Eur Československá mikroskopická společnost
0214 servis laboratórneho prístroja CZ02016770 1,805.00 Eur Optixs, s.r.o.
0215 ICTON 2018 1,000.00 Eur BEST TRAVEL SOLUTIONS SRL
0216 Údržba laborat. zariadenia 594.70 Eur SPS-EUROPE GmbH
0217 TOPIM TECH 2018 980.00 Eur ESMI
0218 meracie sondy 907.00 Eur Měřící technika Morava s.r.o.
0219 ubytovanie ČR CZ7703041610 800.56 Eur David Hejl
0220 Ubytovanie, Parkhotel Pruhonice CZ18630120 1,303.26 Eur BOHEMI, spol. s r.o.
0221 workshop TreT 20.06.18-220618 CZ28882521 534.56 Eur PERFECT CANTEEN s.r.o.
0222 ubytovanie VÚ 422.61 Eur Výzkumný ústav Silvia Taroucy pro krajinu a
0223 náhrada za neuskutočnený transfer z letiska CZ27218422 37.53 Eur MODRÝ ANDĚL s.r.o.
0224 vláknové polia CZ60913037 1,100.00 Eur SQS Vláknová optika a.s.
0225 preprava účastníkov TreT CZ68378050 109.29 Eur Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
0226 DC zdroj pre PLD CZ00549274 860.90 Eur GM electronic, spol. s r.o.
0227 zverejnenie článku 3,000.00 Eur Wiley Subscription Services Inc.
0228 EIS Magion, účtovníctvo CZ25872818 482.70 Eur Magion system, a.s.
0229 EIS Magion, mzdy a person. CZ25872818 482.70 Eur Magion system, a.s.
0230 terče pre pulznú depozíciu GB212852779 969.00 Eur Goodfellow Cambridge Limited
0231 4 kanálový A/D a D/A prevodnik FR53522352418 269.93 Eur RobotShop inc.
0232 Platba PK , Vacuum Conference 991.72 Eur 17th Joint Vacuum Conference
0233 laboratórny materiál ATU48152305 508.80 Eur VWR International GmbH
0234 poskytnuté služby IMCF OM TreT CZ00216208 658.47 Eur Univerzita Karlova
0235 zverejnenie článku -500.00 Eur Wiley Subscription Services Inc.
0236 CSMS 116.52 Eur Československá mikroskopická společnost
0237 chemikálie na labor. účely DE811301681 682.00 Eur CellSystems
0238 Optické komunikace 2018 CZ6162270202 87.00 Eur Agentura Action M
0239 Optické komunikace 2018 CZ6162270202 87.00 Eur Agentura Action M
0240 70. Sjezd chemiku CZ46347623 418.09 Eur Interhotel Moskva a.s.
0241 vakuove DC prechodky 392.85 Eur SPECIAL HERMETIC PRODUCTS, INC.
0242 meracie sondy 510.00 Eur NanoAndMore GmbH
0243 xenónová výbojka CZ02016770 864.00 Eur Optixs, s.r.o.
0244 materiál pre sondový mikroskop 8,000.00 Eur Spectrum InstrumentsLtd.
0245 oprava kamery 686.41 Eur Sumix
0246 sklíčka na lab. účely 658.71 Eur Crystran Ltd
0247 členské IEEE 2018 375.69 Eur IEEE
0248 servis vákuového zariad. CZ41691415 4,130.00 Eur JEOL (EUROPE) SAS-organizační složka
0249 AVS PACURF 2018 1,079.26 Eur Pacific Rim Symposium on Surfaces
0250 optomechanické komponenty DE129442088 85.30 Eur Thorlabs GmbH
0251 optomechanické komponenty DE129442088 639.93 Eur Thorlabs GmbH
0252 servis laboratórneho prístroja CZ8306300233 790.00 Eur Ing. Jakub Havlín
0253 reklamné perá IE97264440 55.99 Eur National Pen
0254 laboratórny materiál 450.00 Eur Nanografi Nanotechnology Co. Ltd.
0255 optimalizácia technológie LT100007897812 4,090.00 Eur UAB FEMTIKA
0256 chemikálie na labor. účely ATU48152305 271.70 Eur VWR International GmbH
0257 softvér IE6396095F 1,723.00 Eur Synopsys International Limited
0258 Laserlab-Europe AISBL 500.00 Eur Laserlab-Europe AISBL
0259 konf. NANOCON 2018 CZ13643495 310.00 Eur Tanger spol. s r.o.–> Všetky faktúry