Faktúry v roku 2019

Faktúra Dodávateľ Ičo Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
0001 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,102.81 Eur stravné poukážky 01/2019
0002 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0003 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 360.55 Eur Period. previerka pracoviska
0004 DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. 31342876 106.20 Eur clo, ZAV 0103/50/18
0005 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 91.46 Eur preprava PC, Specion sro
0030 Peter Šesták-KANPEX 11891581 16.97 Eur archívne boxy
0031 S2B s.r.o. 47603429 1,692.00 Eur kalibrácia a nastavenie systému
0032 S2B s.r.o. 47603429 1,228.80 Eur kalibrácia spektrálneho analy
0033 Gasotech, s.r.o. 36263869 1,200.00 Eur inštal. a zváranie komp.
0034 KLIMA INTERIER, s.r.o. 35875437 1,440.00 Eur servis SEM mikroskopu
0035 Fisher Slovakia, spol. s r.o. 36483095 1,296.00 Eur komponenty na úpravu vody
0036 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 15,227.47 Eur vrátenie FP Stimuly
0037 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,906.21 Eur stravné poukážky
0038 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0039 DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. 31342876 154.19 Eur DHL, Zagreb
0040 Slovenská technická univerzita 00397687 257.44 Eur refundácia prev. nákl. I/Q/19
0041 Slovak Telekom a.s. 35763469 78.16 Eur telefón a fax
0042 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 10.37 Eur nájom oceľových fliaš
0043 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0044 SECURITON Servis,spol.s r.o. 35693835 361.48 Eur monitorovanie objektu
0045 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 27.54 Eur plyny na labor. účely
0046 Slovenská technická univerzita 00397687 7,044.42 Eur refundácia prev. nákl. I/Q/19
0047 GLOBAMERIKA, s.r.o. 31398081 125.00 Eur letenky
0048 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,886.26 Eur stravné poukážky
0049 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0050 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 376.00 Eur letenky,
0051 Slovak Telekom a.s. 35763469 73.99 Eur telefón a fax
0056 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0057 Slovenská fyzikálna spoločnosť 30814171 1,860.00 Eur ADEPT 2019,
0058 GLOBAMERIKA, s.r.o. 31398081 408.00 Eur letenka,
0059 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 38.41 Eur preprava vzoriek
0060 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 137.92 Eur plyny na lab. účely
0061 GLOBAMERIKA, s.r.o. 31398081 125.00 Eur dobropis, letenka
0062 GLOBAMERIKA, s.r.o. 31398081 155.00 Eur letenka,
0063 Slovenská chemická spoločnosť 00178900 2,000.00 Eur Závereč. konf. APVV 15-0201
0064 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 222.37 Eur plyny na lab. účely
0065 YNNA, s.r.o. 31359621 105.07 Eur kompresor ABAC
0066 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0067 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 70.80 Eur oprava kopírky RICOH
0068 GLOBAMERIKA, s.r.o. 31398081 45.00 Eur Dobropis,letenka,
0069 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,781.46 Eur stravné poukážky
0070 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0071 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.89 Eur telefón a fax
0072 Slovenská fyzikálna spoločnosť 30814171 355.00 Eur ADEPT 2019,
0073 Slovenská fyzikálna spoločnosť 30814171 780.00 Eur ADEPT 2019,
0075 GLOBAMERIKA, s.r.o. 31398081 1,145.00 Eur letenka,
0076 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 69.00 Eur Náklady, výnosy….,
0077 Slovenská chemická spoločnosť 00178900 2,108.00 Eur záverečná konferencia
0078 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 108.37 Eur plyny na lab. účely
0079 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 27.54 Eur plyny na labor. účely
0080 Fisher Slovakia, spol. s r.o. 36483095 3,028.68 Eur chemikálie na laboratórne účely
0081 KAISAR , s.r.o. 35721171 145.60 Eur ubytovanie
0082 KVANT spol.s r.o. 31398294 4,975.00 Eur oprava a modifikácia zdroja
0083 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 359.33 Eur materiál k VT a batérie
0084 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 253.19 Eur LED monitor
0085 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 46095969 1,584.00 Eur bezp. a techn. kontrola ZEISS
0086 AIRCONFUJI SLOVENSKO, s.r.o. 35839252 4,950.00 Eur servis a oprava chladiaceho
0087 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0088 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,617.10 Eur stravné poukážky
0089 Slovenská technická univerzita 00397687 257.44 Eur refundácia prev. nákl. II/Q/19
0090 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913 288.00 Eur vypožičanie priestorov Trnava
0091 Daňový úrad Bratislava 4 13.40 Eur správny delikt za dodat. daňové priznanie
0092 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.65 Eur telefón a fax
0093 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 24,760.00 Eur prevod spolur. Prvá zváračská
0094 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.65 Eur telefón a fax
0095 SECURITON Servis,spol.s r.o. 35693835 361.48 Eur monitorovanie objektu
0096 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 44.32 Eur preprava spektrometra
0097 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0098 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 122.32 Eur plyny na labor. účely
0099 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913 220.00 Eur konf. poplatok ANS2019
0100 Slovenská technická univerzita 00397687 4,974.53 Eur refundácia prev. nákl. II/Q/19
0101 BATTEX Slovakia, s.r.o. 35832274 672.00 Eur batérie BATTEX
0102 SK-NIC,a.s. 35698446 12.00 Eur doména ilc.sk,
0103 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,834.49 Eur stravné poukážky
0104 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0105 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 347.00 Eur Dobropis,letenka,
0106 Slovak Telekom a.s. 35763469 0.12 Eur telefón a fax
0107 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0108 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 27.54 Eur nájom oceľových fliaš
0109 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47.37 Eur paušálny poplatok
0110 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. 31331131 226.01 Eur spotrebný materiál
0111 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,617.10 Eur stravné poukážky
0112 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 146.39 Eur SanDisk USB Cruzer
0113 TIRNA,vydavateľské družstvo 36750697 39.90 Eur Finančný spravodajca 2020
0114 B2B Partner s.r.o. 44413467 76.80 Eur kanc. zariadenie
0115 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0116 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.69 Eur telefón a fax
0117 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 485.40 Eur kanc. skriňa
0118 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 50.00 Eur Zákazka s nízkou hodnotou
0119 Slovenská technická univerzita 00397687 14.50 Eur správny poplatok za úplný prieskum
0120 GLOBAMERIKA, s.r.o. 31398081 180.00 Eur letenka,
0121 Slovenská fyzikálna spoločnosť 30814171 30.00 Eur ADEPT 2019,
0122 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117.00 Eur Verejná správa SR
0123 Slovenská fyzikálna spoločnosť 30814171 45.00 Eur nedopl konf.ADEPT 2019
0124 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 1,654.00 Eur cateringové služby workshop
0125 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 94.32 Eur plyny na labor. účely
0126 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,945.81 Eur stravné poukážky
0127 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0128 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 196.19 Eur tonery
0129 Peter Šesták-KANPEX 11891581 314.45 Eur hygienické prostriedky
0130 CORRIDON, s.r.o. 45492344 2,500.60 Eur oprava klimatizácie
0131 Slovenská vákuová spoločnosť 31748635 1,640.00 Eur vložné SVS 2019
0132 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.26 Eur telefón a fax
0133 MzdyServis, s.r.o. 34124705 59.04 Eur DRAK encyklopédia
0134 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0135 SECURITON Servis,spol.s r.o. 35693835 361.48 Eur monitorovanie objektu
0136 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 34.79 Eur HDMI MICRO
0137 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 27.54 Eur plyny na labor. účely
0138 Slovenská technická univerzita 00397687 257.44 Eur refundácia prev. nákl. III/Q/19
0139 REMPO, s.r.o. 35819081 303.77 Eur pracovné pomôcky
0140 REMPO, s.r.o. 35819081 373.75 Eur čistiace a hyg. porostriedky
0141 Slovenská technická univerzita 00397687 4,670.32 Eur refundácia prev. nákl. III/Q/19
0142 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 318.00 Eur grafická karta
0143 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 959.87 Eur počítačové komponenty
0144 Martin Peti-PEXTRA 41508939 43.79 Eur nabíjačka, akumulátor
0145 GLOBAMERIKA, s.r.o. 31398081 652.00 Eur letenka
0146 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 1,948.25 Eur počítačové komponenty
0147 Peter Šesták-KANPEX 11891581 404.83 Eur Novoročný pozdrav, kalendáre
0148 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0149 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2,147.29 Eur stravné poukážky 11/2019
0150 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 1,917.31 Eur počítačové komponenty
0151 Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 51083523 1,928.47 Eur chemikálie na lab. účely
0152 ZENIT SK, s.r.o. 36307599 459.00 Eur PLEXIGLAS Blok 50 mm
0153 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0154 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 203.18 Eur Period. previerka pracoviska
0155 Slovak Telekom a.s. 35763469 75.19 Eur telefón a fax
0156 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 155.88 Eur počítačové komponenty
0157 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 395.90 Eur colné služby,
0158 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 98.40 Eur vratenie zdroja
0159 Complete Solutions, s.r.o. 44860820 4,062.89 Eur optické a optomech. komponenty
0160 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,903.40 Eur stravné poukážky
0161 Peter Šesták-KANPEX 11891581 1,243.67 Eur kancelársky materiál
0162 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 126.42 Eur plyny na lab. účely
0163 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 596.40 Eur servisný zásah kopírky
0164 Lambda Life a.s. 35848189 17,853.60 Eur výroba fot. a integ. obvodov
0165 ORGLABS s.r.o. 47603925 1,030.00 Eur výroba mech. dielov
0166 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.98 Eur paušálny poplatok
0167 QUAZAR SK s.r.o. 35688106 540.00 Eur kalibrácia a nastavenie laseru
0168 PRO.Laika spol. s r.o. 31355218 249.80 Eur Smartphone stativ
0169 INTO Slovakia s.r.o. 36276316 958.80 Eur tonery
0170 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 595.20 Eur podložky pod stoličky
0171 Slovak Telekom a.s. 35763469 73.99 Eur telefón a fax
0172 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 395.64 Eur plyny na labor. účely
0173 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 80.84 Eur plyny na labor. účely
0174 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 348.98 Eur kancelársky nábytok
0175 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 27.54 Eur plyny na labor. účely
0176 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 276.00 Eur kurz prvej pomoci
0177 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 2,065.44 Eur Predpis poistného na rok 2020
0178 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0179 Milan Rusnačko 40327132 80.00 Eur servis filtračného zariad.
0180 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913 288.00 Eur vypožičanie priestorov Trnava
0181 Škola.sk, s.r.o. 50293893 3,630.60 Eur detektory a opt. komponenty
0182 Škola.sk, s.r.o. 50293893 407.40 Eur S3590-08 Si PIN photodiode
0183 ROIN s.r.o. 35848901 286.70 Eur spotr. materiál, utierky
0184 Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 51083523 1,043.65 Eur chemikálie na labor. účely
0185 Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 51083523 141.36 Eur corning brand microscope
0186 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 46095969 6,157.50 Eur laboratórne prístroje
0187 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 46095969 4,110.38 Eur laboratórne prístroje
0188 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 46095969 1,323.53 Eur laboratórne prístroje
0189 Complete Solutions, s.r.o. 44860820 394.80 Eur optomechan. komponenty
0190 ELITOM s.r.o. 45894469 129.95 Eur spotrebný materiál
0191 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 94.68 Eur plyny na labor. účely
0192 Slovenská technická univerzita 00397687 257.44 Eur refundácia prev. nákl. IV/Q/19
0193 RLX components, s.r.o. 31389457 93.32 Eur všeobecný materiál
0194 IoT systems, s.r.o. 48330337 4,960.00 Eur návrh a výroba opt. komponentu
0195 ORGLABS s.r.o. 47603925 4,859.00 Eur servis lab. prístroja
0196 Slovenská technická univerzita 00397687 5,274.13 Eur refundácia prev. nákl. IV/Q/19
0197 Peter Šesták-KANPEX 11891581 528.43 Eur kanc. spotr. materiál
0198 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. 35692715 1,135.88 Eur počítačové komponenty
0199 Škola.sk, s.r.o. 50293893 1,399.48 Eur laboratórne prístroje
0200 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 46095969 4,600.37 Eur komponenty pre svetelnú mikroskopiu
0201 AWAS, s.r.o. 31403930 239.92 Eur laboratórny materiál
0202 Datacomp s.r.o. 36212466 1,913.00 Eur počítač a výpoč. komponenty
0203 Trnava Tourism 42288924 68.00 Eur sprievodcovská činnosť
0205 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 1,208.52 Eur vrátenie nevyčerpaných FP
0206 OptoNet Slovakia, s.r.o. 36057070 3,788.84 Eur inštalácia a nastavenie komp.
0207 PRO.Laika spol. s r.o. 31355218 1,252.20 Eur NIKON a príslušenstvo
0208 Peter Porubec 35218614 270.00 Eur Kuchynská linka Anton
0209 Ing. Juraj Kováč 48107247 150.00 Eur BOZP, PO
0210 Slovak Telekom a.s. 35763469 74.12 Eur telefón a fax
0211 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46.50 Eur paušálny poplatok
0212 Messer Tatragas, spol.s r.o. 00685852 11.23 Eur nájom fľaša oceľová
0213 MAGSY SK, s.r.o. 36347337 27.62 Eur Neodymový magnet
0004 Československá mikroskopická společnost 15549666 75.74 Kč CSMS konf.
0005 Československá mikroskopická společnost 15549666 238.87 Kč MICROSKOPY 2019
0006 Československá mikroskopická společnost 15549666 238.87 Kč MICROSKOPY 2019
0007 Československá mikroskopická společnost 15549666 238.87 Kč MICROSKOPY 2019
0008 Československá mikroskopická společnost 15549666 304.90 Kč MICROSCOPY 2019
0009 Proxis, spol. s r.o. 25664085 3,750.00 Kč prenájom vysokorých. kamery
0010 European Photonics Industry Consortium 1,000.00 Kč členské EPIC, 2019
0011 CNRS-Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 500.00 Kč vložné CNRS
0012 Faculty of Science University of Angers 1,164.00 Kč ICTON 2019
0013 Institute of Applied Physics of the Russian 1,256.67 Kč konf. Topical Problems of Biophotonic
0014 Měřící technika Morava s.r.o. 29316715 1,041.20 Kč meracie sondy
0015 Československá mikroskopická společnost 15549666 304.90 Kč Mikroskopy 2019,
0016 Československá mikroskopická společnost 15549666 75.74 Kč CSMS,
0017 Institute of Applied Physics of the Russian 944.78 Kč konf. Topical Problems of Biophotonic
0018 ION-TOF GmbH 6,700.14 Kč servis lab. prístroja a materiál
0019 Goodfellow Cambridge Limited 624.00 Kč terče pre pulznú depozíciu
0020 COLA 2019 759.80 Kč Platba PK, COLA 2019,
0021 LABTECH s.r.o. 44014643 642.00 Kč Oprava pumpy DS 302
0022 SAFIBRA, s.r.o. 25787012 1,213.24 Kč softvér a optické komponenty
0023 SAFIBRA, s.r.o. 25787012 665.00 Kč optické komponenty
0024 Laserlab-Europe AISBL 1,000.00 Kč členské AISBL, 2019
0025 Mercure Angers Centre 687.50 Kč Platba PK, Rezer. hotela FR
0026 Magion system, a.s. 25872818 494.80 Kč EIS Magion, účtovníctvo
0027 Magion system, a.s. 25872818 494.80 Kč EIS Magion, mzdy a person.
0028 Optixs, s.r.o. 02016770 14,960.00 Kč Servis čerpacieho laseru
0029 Prusa Research s.r.o. 24213705 54.38 Kč tonery
0030 Agentura Action M 16996771 87.03 Kč Optické komunikace 2019
0031 Vakuum servis s.r.o. 26793075 208.00 Kč prevádzková nádrž
0032 Hotel Meda of Museum Kampa 44.10 Kč Platba PK, Booking, Haško, ČR
0033 Měřící technika Morava s.r.o. 29316715 49.22 Kč konf. poplatok,
0034 Becker & Hickl GmbH 1,438.00 Kč Upgrade SW
0035 GRAPP CZ, s.r.o. 26805413 20.48 Kč pečiatky
0036 Optixs, s.r.o. 02016770 10,000.00 Kč Servis čerpacieho laseru
0037 MY Polymers LTD 1,295.11 Kč lepidlá pre lepenie polí OV
0038 UAB FEMTIKA 1,970.00 Kč výskum a vývoj fotónov
0039 Pfeiffer Vacuum Austria GmbH 2,640.85 Kč vákuové komponenty
0040 ION-TOF GmbH 3,740.00 Kč náhradný diel pre SIMS
0041 MDPI 1,460.48 Kč MDPI
0042 IEEE 325.36 Kč členské IEEE 2020
0043 ADVANCED RADIO TELEMETRY, spol. s r.o. 60736925 60.70 Kč HX-144.800-10
0044 Vakuum servis s.r.o. 26793075 400.00 Kč vákuové komponenty
0045 Měřící technika Morava s.r.o. 29316715 933.00 Kč meracie sondy
0048 Czech Partners Group s.r.o. 03629783 38.00 Kč GPS lokátor Bentech
0049 ATEsystem s.r.o. 01392042 5,301.00 Kč labor. zar. , výpoč. technika
0050 ATEsystem s.r.o. 01392042 2,253.00 Kč labor. zariadenie
0051 Prusa Research s.r.o. 24213705 50.30 Kč farebné cievky–> Všetky faktúry