Interné vedecké semináre

17. marec 2010 (streda), 14.00

Prednášajúci: Martin Danko, Ústav polymérov SAV Bratislava

Fluorescenčné značky v polyméroch

Využitie fluorescencie a fluorescenčných značiek pri skúmaní procesov prebiehajúcich v pevných matriciach (polyméroch) a procesov dynamiky samotných polymérov v roztokoch – Prehľad činnosti na Ústave polymérov SAV Bratislava

Miesto: Seminárna miestnosť MLC (budova FMFI UK, F2 134)