Laboratórium informačných technológií

Vedúci:

Ing. Jozef Chovan, PhD.

Zameranie:

Výskum a vývoj systémov pre optický prenos, spracovanie, detekovanie a zaznamenávanie informácii, charakterizácia fotonických a optoelektronických obvodov a prvkov.

Aktivity:

  • Modelovanie, návrh a charakterizácia subsystémov pre opticky kódový multiplex,  charakterizácia lineárnych vlastnosti fotonických a optoelektronických obvodov a prvkov pre ultrarýchle optické komunikačné systémy rádovo jednotiek TBit/s.
  • Návrh a charakterizácia celooptických komunikačných systémov na báze fotonických integrovaných obvodov. Výskum a aplikácie nelineárneho a utrarýchleho spracovania signálu pre informačne technológie.
  • Analýza a charakterizácia parametrov telekomunikačných optických vlákien a vyšetrovanie nových spôsobov zabezpečenia a prenosu informácii.

Vybrané aplikácie:

  • Charakterizácia polovodičových laserov: L-I charakteristiky a ich teplotné závislosti, spektrálne charakteristiky s vysokým rozlíšením a ich teplotne závislosti, meranie blízkeho a vzdialeného poľa
  • Návrh a charakterizácia fotonických prvkov pre ultra rýchle celooptické spracovanie signálu, numerické simulácia dátového prenosu v optickom kódovom multiplexe
  • Charakterizácia prenosových parametrov telekomunikačných optických vlákien (útlm, chromatické disperzia, polarizačná módová disperzia), zváranie optických vlákien
  • Charakterizácia WDM prvkov: testovanie optických zosilňovačov a testovanie zdrojov žiarenia
  • Charakterizácia DFB laserov a Fabry-Perot laserov, charakterizácia LED diód – testovanie pasívnych obvodov, analýza WDM kanálov

lit01
lit02
lit03