Faktúry v roku 2011

Faktúra Dodávateľ Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
Faktúra č. 32100440 Securiton Servis, spol. s r.o. 361,48 Eur
Zálohová faktúra č. 74791/2011 AJFA+AVIS, spol. s r.o. 48,00 Eur
Faktúra č. 32100441 Securiton Servis, spol. s. r.o. 361,48 Eur
Faktúra č. 4015718289 Linde Gas k.s. 81,16 Eur
Faktúra č. 0301/0323/10 STU Bratislava 199,22 Eur
Faktúra č. 3028003690 S-EPI, spol. s r.o. 20,86 Eur
Faktúra č. 11VF/0038 Globalmeica, spol. s r.o. 286,00 Eur
Faktúra č. 0301/0330/10 STU Bratislava 5263,44 Eur
Zálohová faktúra č. 25115039 Slovenský ústav normalizácie 21,12 Eur
Faktúra č.25110023 Slovenský ústav normalizácie 21,12 Eur
Faktúra č. 11VF/0118 Globalamerica, spol. s r.o. 368 Eur
Faktúra č. 201100018 Dušan Kevický DUKEB 199,78 Eur
Faktúra č. 1010245 Gasotech, spol. s r.o. 26,47 Eur
Faktúra č. 4721843566 T-COM 213,07 Eur
Faktúra č. 432221 Edenred Slovakia, spol. s r.o. 945,23 Eur
Faktúra č. 30120014 A.I.S. spol. s r.o. 29890,42 Eur
Faktúra č. 1/2011 Alena Brašková 190 Eur
Faktúra č. 433329 Edenred Slovakia, spol. s r.o. 1433,66 Eur
Faktúra č. 11VF/0302 Globalamerica, spol. s r.o. 200,00 Eur
Faktúra č. 4016102194 Linde Gas k.s. 84,07 Eur
Faktúra č. 1070/0006/11 Magion system, a.s. 440,50 Eur
Faktúra č. 1070/0008/11 Magion system, a.s. 440,50 Eur
Faktúra č. 6860383656 Messer TatraGas 41,39 Eur
Faktúra č. 11-20-006 OptoNet Slovakia, spol. s r.o. 761,59 Eur
Faktúra č. 0023945751 Orange, a.s. 49,41 Eur
Faktúra č. 110100003 Orava-Stav, spol. s r.o. 510,40 Eur
Faktúra č. 110100004 Orava-Stav, spol. s r.o. 423,90 Eur
Predfaktára č. 1190056 Prvá zváračská, a.s. 25,00 Eur
Faktúra č. 8831780296 Koncesionársky poplatok 223,06 Eur
Faktúra č. 653711 Sanet 33,00 Eur
Faktúra č. 9771/0002/11 STU Bratislava 362,74 Eur
Faktúra č. 9110015173 Suss Microtec 6220,30 Eur
Faktúra č. 672295455 T-COM 199,21 Eur
Faktúra č. 3110001844 FMFI UK 6640,00 Eur
Faktúra č. 510364 SUZA 5690,31 Eur
Faktúra č. 17031 Kempinsky Hotel, River Park 5445,65 Eur
Faktúra č. 2011007 T&M Direct s.r.o. 80639,04 Eur
Faktúra č. 06/08/2011 Ing. Ján Kelo, A.J.K. 3984,00 Eur
Faktúra č. 130011923 KVANT s.r.o. 97680,00 Eur
Faktúra č. FV11106016 LAO-prumyslové systémy, s.r.o. 78 300,00 Eur
Faktúra č. 2010200031 MTM Ltd. 133516,00 Eur
Faktúra č. 11/1/00309 Societa Italiana Di Fisca 6500,00 Eur
Faktúra č. 0301/0211/11 STU Bratislava 3623,58 Eur
Faktúra č. 0301/0260/11 STU Bratislava 6529,47 Eur
Faktúra č. 6860506235 Messer Tatragas, spol. s r. o. 3074,40 Eur
Faktúra č. 3110003535 FMFI UK 6640,00 Eur–> Faktúry