Zmluvy platné do 9. júla 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkove plenie
zmluvy vrátane DPH
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
02/2008 2 HELP s r.o. Zmluva o dielo 12 761,50 Eur MŠVVaŠ MLC 30.04.2009 18.12.2008   
01/2009 2 HELP s r.o. Zmluva o dielo 16 595 Eur MŠVVaŠ MLC 30.04.2009 25.05.2009   
02/2009 A.I.S s r.o. Kúpna zmluva  29 626,24 Eur MŠVVaŠ MLC 10.12.2009     
03/2009 OptoNet Slovakia  Mandátna zmluva  7 187,60 Eur MŠVVaŠ MLC 10.12.2009    
04/2009 Alps Telecommunications
Software Srl
Kúpna zmluva 18 200 Eur MŠVVaŠ MLC 16.12.2009    
03/2010 Suss Micro Tec
Lithography GmbH
Kúpna zmluva 74 021 Eur MŠVVaŠ MLC 19.02.2010    
04/2010 MIT, spol. s r.o. Kúpna zmluva 18 246 Eur MŠVVaŠ MLC 23.03.2010    
06/2010 KVANT, spol. s r.o. Kúpna zmluva 284 648 Eur MŠVVaŠ MLC 14.04.2010    
07/2010 FISHER Slovakia s r.o. Kúpna zmluva 31964.59 Eur MŠVVaŠ MLC 05.05.2010    
09/2010 Lambda Life a.s. Kúpna zmluva 46 421,90 Eur MŠVVaŠ MLC 07.07.2010    
10/2010 Lambda Life a.s. Kúpna zmluva 99 962,38 Eur MŠVVaŠ MLC 30.07.2010