Laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie

Vedúci:

RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Zameranie:

Rozvoj a aplikácie techník laserovej mikroskopie a spektroskopie v biomedicíne a nanovedách: nelineárna mnohofotónová a klasická konfokálna mikroskopia, časovo rozlíšené fluorescenčné zobrazovanie, AFM a SNOM mikroskopia.

Aktivity:

Výskum a vývoj experimentálnych prístupov pre meranie, analýzu, interpretáciu a modelovanie sietí sub-bunkových a bunkových štruktúr a procesov pomocou multi-modálnej a multi-parametrickej optickej mikroskopie a digitálnej analýzy 3D/2D obrazu. Fluorescenčná spektroskopia a zobrazovanie (makro / mikro), štúdium polymérnych komplexov (membrán a matríc) a ich interakcie s izolovanými bunkami.

Vybrané aplikácie:

  • Fluorescenčná diagnostika buniek a tkanív pri fyziologických podmienkach a pri fotodynamickej terapii
  • Vývoj biosenzorov, enkapsulácia biologicky aktívnych molekúl a nanorozmerných látok pomocou vysoko definovaných polymérnych membrán pre biotechnológie a biomedicínu
  • Pulzná laserová polymerizácia a výskum polymérov optickými metódami

llm01
llm02
llm03
llm04
llm05
llm06