Oddelenie laserovej medicíny

(spoločné pracovisko s Onkologickým ústavom Svätej Alžbety, Bratislava)

Vedúci:

prof. MUDr. Peter Mĺkvy, CSc.

Zameranie:

Pracovisko laserovej medicíny vzniklo na základe spolupráce medzi Medzinárodným laserovým centrom (MLC) a Onkologickým ústavom svätej Alžbety v Bratislave (OÚSA). Oddelenie je zamerané na liečbu a diagnostiku gastro-intestinálnych nádorov endoskopickými technikami. Oddelenie úzko spolupracuje s 9 hlavnými krajskými gastroenterológmi a množstvom ďalších odborníkov pracujúcich v oblasti gastroenterológie na Slovensku.

Aktivity:

V súčasnosti ako jediné klinické pracovisko na Slovensku umožňuje využitie fotodynamickej terapie v onkologickej liečbe. Fotodynamická terapia predstavuje nový perspektívny spôsob liečby nádorových ochorení, pri ktorom sa pomocou kombinovaného účinku fotocitlivej látky (fotosenzibilizátora) a svetla vhodne cielene dosahuje deštrukcia nádorového tkaniva. Okrem klinickej praxe, sa pracovníci oddelenia zaoberajú výskumom v oblasti mechanizmov selektívnej distribúcie fotosenzibilizátorov v nádorovom tkanive a možnými aplikáciami tejto selektivity pre fluorescenčnú diagnostiku nádorov. Prepojením oddelenia s výskumnou bázou MLC sa vytvoril unikátny priestor pre transfer poznatkov medzi výskumom a klinickou praxou.
olm01
olm02
olm03