Iné projekty

Stimuly 2018

01/200/2018, Výskum inteligentných systémov a procesov s použitím princípov Industry 4.0 so zameraním na spájanie ťažko spojiteľných materiálov vysokokoncentrovanými zdrojmi
energie – laserom a elektrónovým lúčom
zodpovedný riešiteľ: Prvá zváračská, a.s., za MLC: prof. Ing. František Uherek, PhD.,
trvanie: 2018 – 2021