Pedagogické a osvetové projekty

Vedeckí a výskumní pracovníci MLC významne prispievajú pri vzdelávaní študentov graduálneho aj doktorandského štúdia na viacerých slovenských univerzitách, najmä v spolupráci s:

  • Fakultou elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
  • Fakultou Matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
  • Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave,
  • Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Táto kooperácia sa realizuje predovšetkým formou:

  • prednášok, cvičení, seminárov a exkurzií pre študentov denného štúdia
  • vedenia diplomových prác a doktorandských prác
  • sprístupnenia experimentálnych komplexov a technológií pre vybrané študentské projekty