Projekty APVV

APVV-14-0858, Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu
zodpovedný riešiteľ: Ing. Igor Lacík, DrSc. (UPOL SAV), za MLC: RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
trvanie: 07/2015 – 06/2019

APVV-15-0227, Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Bučko, PhD. (CHU SAV), za MLC: RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
trvanie: 07/2016 – 06/2020

APVV-15-0031, Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlny a logiku
zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Kuzmík, DrSc. (ELÚ SAV), za MLC: Prof. Ing. František Uherek, PhD.
trvanie: 07/2016 – 06/2019

APVV-15-0201, Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastu
zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Dušan Velič, PhD.
trvanie: 07/2016 – 06/2019

APVV-16-0612, Fyzikálne aspekty laserovej diagnostiky pre termojadrovú fúziu
zodpovedný riešiteľ: prof. Pavel Veis, CSc. (FMFI UK), za MLC: RNDr. Milan Držík, PhD.
trvanie: 07/2017 – 06/2021

APVV-16-0158, Obezita, spánkové apnoe a syndróm obezity-hypoventilácie: vplyv hypoxie na kardiovaskulárne parametre pri respiračných chorobách asociovaných s obezitou a možnosti ich liečebného ovplyvnenia
zodpovedný riešiteľ: MUDr. Pavol Joppa, PhD. (UPJŠ Košice), za MLC: MUDr. Ljuba Bacharova, DrCs., MBA
trvanie: 07/2017 – 06/2021

APVV-17-0662, AUTOmatizované pripájanie optických vlákien k Fotonickým Integrovaným Obvodom
zodpovedný riešiteľ: MLC, za MLC: Ing. Jozef Chovan PhD.
trvanie: 2018 – 2021

APVV-17-0662, AUTOmatizované pripájanie optických vlákien k Fotonickým Integrovaným Obvodom
zodpovedný riešiteľ: FMFI UK, za MLC: Ing. Jozef Chovan PhD.
trvanie: 2018 – 2021

APVV-14-0501, Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív“
zodpovedný riešiteľ: FEI STU, za MLC: Ing. Jaroslav Bruncko PhD.
trvanie: 2018 – 2022