Zahraničné projekty

SK-AT-2017-0005, Návrh, modelovanie a príprava pasívnych prvkov pre SiN fotonické integrované obvody
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing, František Uherek, PhD.
trvanie: 2018 – 2019

SK-AT-2017-0026, Prepínateľné samouväznené solitóny v dvojjadrových optických vláknach
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD.
trvanie: 2018 – 2019

LASERLAB – EUROPE IV N: 654148, The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures IV
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing, František Uherek, PhD., RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
trvanie: 10/2015 – 10/2019

688945, Euro-BioImaging Preparatory Phase II Project
zodpovedný riešiteľ : RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
trvanie: 02/2016 – 2019

COST Action OC-2015-2-20131, An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks, CA 15214
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD.
trvanie: 2016 – 2018

COST Action CA16220, European Network for High Performance Integrated Microwave Photonics
zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Chovan, PhD.
trvanie: 2017 – 2021