Laboratórium laserových mikrotechnológií

Personálne obsadenie

Jaroslav Bruncko, Miroslav Michalka

Zameranie výskumnej činnosti Laboratória

Aplikácie intenzívneho laserového žiarenia ako technologického nástroja v mikro- rozmeroch: spracovanie povrchov pulzným a kontinuálnym laserovým žiarením, laserové mikro obrábanie materiálov, pulzná laserová depozícia tenkých vrstiev, diagnostika laserových technologických procesov.

 • Pulzná laserová depozícia pre prípravu tenkých vrstiev a nano-štruktúrovaných povrchov
 • Laserové mikro-spracovanie materiálov: povrchové značenie, dierovanie, so zameraním na netradičné, tvrdé a inak ťažko spracovateľné materiály (keramika, zafír, syntetické diamanty a pod.).
 • Laserové mikro-zváranie tenkých materiálov, oprava poškodených súčiastok.
 • Analýza procesov laserových technológií, interakcie laserového žiarenia s materiálom a sekundárnych procesov.

Vybavenie laboratória

Referencie

Čo môžeme ponúknuť

 • Príprava tenkých vrstiev pomocou PLD
 • Povrchové gravírovanie materiálov
 • Laserová ablácia materiálov
 • Príprava nanočastíc laserovou abláciou v kvapalinách
 • Dierovanie tenkých materiálov
 • Zváranie v mikroškálach
 • Diagnostika parametrov laserového žiarenia
 • Konzultácie v oblasti laserového spracovania materiálov, diagnostiky laserových procesov, laserových technológií…
 • Pedagogická a školiaca činnosť

Zaujímavosti zo života v Lab-mi

IMG_2412crop-deep-small.jpg

(Záber zaznamenaný počas experimentálnej ablácie pieskovca excimérovým laserom)