Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkove plenie
zmluvy vrátane DPH
Viazané rozpočtové prostriedky na ich
plnenie v II. polroku 2010
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
05/2009 Ing. Ján Kelo – AJK Zmluva o zabezpečení finančného riadenia projektu Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet) pre MLC 7 966,56 Eur 0 Eur MŠVVaŠ MLC 23.06.2009 31.12.2012  
06/2009 Junoma s.r.o. Zmluva o vedení účtovníctva 2 489,55 Eur 0 Eur MŠVVaŠ MLC 01.05.2010 30.04.2011  
01/2010  Alena Brašková Zmluva o poskytovaní služieb  2 400 Eur 2400 Eur  MŠVVaŠ  MLC  02.01.2010  31.12.2010  
05/2010 OptoNet Slovakia s.r.o. Mandátna zmluva 14 399 Eur 0 Eur MŠVVaŠ MLC 13.04.2010 31.12.2012   
08/2010 Carl Zeiss spol s.r.o. Kúpna zmluva 77 888,48 Eur 0 eur MŠVVaŠ MLC 16.06.2010    
11/2010 Lamda Life a.s. Zmluva o dielo 295 422,26 Eur 0 eur MŠVVaŠ MLC 24.08.2010    
12/2010 Alps Telecommunications Software Srl Kúpna zmluva 25 200,00Eur 0 eur MŠVVaŠ MLC 02.09.2010    
13/2010 Measurement Technic Moravia Ltd. Kúpna zmluva 158 884,04 Eur 0 eur MŠVVaŠ MLC 13.09.2010    
14/2010 Ing. Ján Kelo-AJK Zmluva o zabezpečení finančného riadenia projektu Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet 2) pre MLC 19 090,00 Eur 0 eur MŠVVaŠ MLC 13.09.2010 31.12.2012   
15/2010 A.I.S. s.r.o. Kúpna zmluva 29 890,42 Eur 0 eur MŠVVaŠ MLC 18.11.2010    
16/2010 Manfred Baumann MBSS Science Service Kúpna zmluva 294 989,10 Eur 0 eur MŠVVaŠ MLC 19.11.2010    
02112010-004 T&M Direct Slovensko, s.r.o.  Kúpna zmluva 179 460,09 Eur 0 eur MŠVVaŠ MLC 15.12.2010